Softshell Dassy - Gravity

Veste softshell bicolore
100% polyester, +/- 280 g/m² + Cordura®